در حال بارگذاری ...
    • هیات انتخاب بخش های مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر خیابانی، مسابقه نمایش های آینی و سنتی، تئاتر فراگیر و اجرای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال

      هیات انتخاب بخش های مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر خیابانی، مسابقه نمایش های آینی و سنتی، تئاتر فراگیر و اجرای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال

    • معرفی هیات داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

      معرفی هیات داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان