در حال بارگذاری ...
  • با آغاز رقابت گروه‌های نمایشی در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

داوران بخش فراگیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند
   با آغاز رقابت گروه‌های نمایشی در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

   داوران بخش فراگیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

  • در آستانه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

داوران مسابقه نوجوان جشنواره بیست و هشتم معرفی شدند
   در آستانه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

   داوران مسابقه نوجوان جشنواره بیست و هشتم معرفی شدند

  • در آستانه برگزاری بیست و هشتمین دوره جشنواره در شهر اردکان

داوران مسابقه تئاتر کودک جشنواره معرفی شدند
   در آستانه برگزاری بیست و هشتمین دوره جشنواره در شهر اردکان

   داوران مسابقه تئاتر کودک جشنواره معرفی شدند

  • داوران بخش مسابقه تئاتر خردسال جشنواره تاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

   داوران بخش مسابقه تئاتر خردسال جشنواره تاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

  • شورای انتخاب آثار بخش کودک جشنواره بیست و هشتم معرفی شدند

   شورای انتخاب آثار بخش کودک جشنواره بیست و هشتم معرفی شدند

  • معرفی شورای انتخاب آثار بخش نوجوان جشنواره بیست و هشتم

   معرفی شورای انتخاب آثار بخش نوجوان جشنواره بیست و هشتم

  • شورای انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره کودک و نوجوان معرفی شدند

   شورای انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره کودک و نوجوان معرفی شدند

  • معرفی شورای انتخاب آثار بخش خردسال جشنواره کودک و نوجوان

   معرفی شورای انتخاب آثار بخش خردسال جشنواره کودک و نوجوان