در حال بارگذاری ...
بهرام دوست قرین

جشنواره همدان در تئاتر کودک و نوجوان تحول بزرگی ایجاد کرد

داور بخش کودک بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: خوشبختانه برگزاری جشنواره همدان در تئاتر کودک و نوجوان کشور تحول بزرگی ایجاد کرد.


به گزارش روابط عمومی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، بهرام دوست قرین با بیان اینکه سطح کیفی آثار حاضر در جشنواره تا حدودی مطلوب بوده است، اظهار کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان یک تحول بزرگی در تئاتر ایران ایجاد کرد و قبل از شکل گیری اولین دوره این جشنواره، گروه‌ها چندان در صدد تولید نمایش‌های حرفه‌ای در تئاتر کودک نبودند.
او ادامه داد: تئاتر کودک آن چنان رونق نداشت اما در عرض 26 دوره‌ای که جشنواره برگزار شد تئاتر کودک و گروه‌های تخصصی در این بخش شکل گرفتند و باعث شد تئاتر کودک، صاحب‌نام و صاحب‌سبک شود.
دوست‌قرین همچنین تصریح کرد: تعدادی از گروه‌ها هر ساله تلاش می‌کنند تا بتوانند در جشنواره حضور داشته باشند و در شهرستان‌های کوچک، گروه‌ها نمایش‌هایی می‌سازند تا بتوانند به جشنواره راه پیدا کنند.
او با تأکید بر اینکه تخصص در تئاتر کودک باید افزایش پیدا کند، یادآور شد: گروه‌ها باید آموزش ببینند و به روز شوند؛ هرچند جشنواره به این بخش از تئاتر رونق داده اما نیاز به تخصص دارد.
دوست‌قرین با اشاره به اینکه در تئاتر کودک، نویسندگان زیادی نداریم، اظهار کرد: این موضوع ممکن است در متن نمایش‌نامه آثار ضعف ایجاد کند.
او، اصلی‌ترین هدف یک تئاتر را سرگرم کردن مخاطب عنوان کرد و افزود: اهداف دیگر نمایش‌ها در همین قالب قرار می گیرد.
این هنرمند تئاتر یادآور شد: در تئاتر کودک باید پارامترهایی که کودکان را جذب می کند شناسایی و به آن پرداخته شود.
نظرات کاربران