در حال بارگذاری ...
 • جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

   

  نخستین جشــنواره سراســری تئاتر کودک و نوجوان با عنوان «امید» از 29 شهریور تا چهارم مهر ماه سال 1370 در شهر همدان برگزار شد.

  همدان تا سال 78 میزبان 9 دوره برگزاری جشنواره کودک و نوجوان بود.

  سال 89 جشنواره کودک از همدان رخت بر بست و ارگ جدید بم میزبان آن شد.

  دوره های یازدهم و دوازدهم جشنواره طی سال های 80 و 81 به ترتیب در زاهدان و گچساران برگزار شد.

  سال 85 سیزدهمین دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به دبیری مصطفی رحمانمدوست در اصفهان برپا شد. شهر اصفهان تا هفدهمین دوره جشنواره در سال 89 با دبیری مصطفی رحماندوست میزبان جشنواره بود.

  از سال 90 تا کنون جشنواره با میزبانی استان همدان برگزار شده است.

  دبیری هجدهمین ، نوزدهمین و بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بر عهده شهرام کرمی بود.

  پیام دهکردی دبیر بیست و یکمین جشنواره بود و دوره های بیست و دوم و بیست و سوم (1394 – 1395) با دبیری شهرام کرمی برگزار شد.

  مریم کاظمی در بهار سال 1396 دبیری دوره بیست و چهارم این جشنواره را بر عهده گرفت.

  بخش های مختلف این جشنواره عبارتند از : مسابقه تئاتر کودک ، مسابقه تئاتر نوجوان ، مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر خیابانی ، تئاتر بین الملل ، مسابقه نمایشنامه نویسی ، کارگاه های آموزشی ، مسابقه پوستر و عکس تئاتر کودک .